Sejarah

Malaysia Building Society Berhad atau singkatnya MBSB, adalah anak syarikat Kumpulan Wang Simpanan Perkerja(KWSP). Asal-usul MBSB boleh di rujuk kembali kepada “Federal and Colonial Building Society Limited” yang ditubuhkan pada tahun 1950. Pada tahun 1956, ia menukar namanya kepada Malaya Borneo Building Society Limited (MBBS), dengan Kerajaan Malaysia sebagai pemegang saham utama. MBBS telah disenaraikan di Bursa Saham Malaysia dan Singapura pada bulan Ogos 1963.

MBSB diperbadankan di Malaysia di bawah Akta Syarikat, 1965 pada 17 Mac 1970, sebelum ia telah disenaraikan di Bursa Saham Kuala Lumpur kini Bursa Malaysia pada 14 Mac 1972. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) dan Permodalan Nasional Berhad (PNB) adalah pemegang saham utama MBSB.

MBSB telah berkembang dalam peranannya daripada menjadi pembiaya harta pertama kepada pembekal kewangan yang menawarkan spektrum produk dan perkhidmatan inovatif di seluruh rangkaian cawangannya di seluruh negara.

MBSB adalah ‘an Exempt Finance Company’ atau ‘Syarikat Kewangan Terkecuali’

MBSB ditakrifkan sebagai Institusi Berjadual di bawah Akta Perbankan dan Institusi Kewangan 1989 (BAFIA). Status Syarikat Kewangan Terkecuali telah diberikan kepada MBSB pada 1 Mac 1972 oleh Kementerian Kewangan dan status kekal sejak. Ini membolehkan MBSB untuk menjalankan perniagaan pembiayaan dalam ketiadaan lesen perbankan.

Maklumat Sejarah :

  • MBSB telah diberikan dengan pengecualian di bawah Seksyen 7 (4) Syarikat Pinjaman Akta 1969 (BCA)
  • Akibat perubahan dari BCA untuk akaun mata wang asing, semua rujukan kepada perniagaan peminjam dan syarikat peminjam ditafsirkan masing-masing sebagai perniagaan kewangan dan syarikat kewangan
  • FCA kemudiannya dimansuhkan oleh Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989 (BAFIA). Hasilnya, semua syarikat kewangan kini di bawah bidang kuasa BAFIA

Seksyen 128 (2) BAFIA menyatakan bahawa semua pengecualian dan kelulusan yang dibuat atau diberikan di bawah akta-akta yang dimansuhkan (FCA) hendaklah disifatkan telah dibuat dan diberikan di bawah peruntukan-peruntukan yang relevan dengan BAFIA dan hendaklah terus berkuat kuasa sehingga dibatalkan, dihapuskan atau digantikanoleh peruntukan yang bersamaan BAFIA.

Artikel dan Promosi Berkaitan

Incoming search terms: